Korttået Træløber i færd med at søge føde i barken på træet. Arten er den mest almindelige at se - tidligere sås underarten Almindelig Træløber mere, men er gennem nogle år blevet "fortrængt" af den Korttåede Træløber. Foto fra Sollerup Skov, Sydfyn 16-04-2014.