Skestork.

Skestork tager en pause i dens færd med at søge føde, via sin fejende bevægelse af det skeformede næb i det lave vand i Bøjden Nor på Sydfyn. Med næbbet filtrerer den vandet for insekter og småfisk og napper i bundplanterne og roder i bundens mudder for at hvirvle og jage fødemner op. 05-11-2013.

Link til natursider: http://www.fugleognatur.dk/