Fjordterner - Unger 2015

På broens gelænder ved Nørreballe Nor på Sydlangeland, sidder en flok fjordterneunger og tigger mad af forældrefuglene - det sker med aktiv skrigen og basken med vingerne for at få den første og bedste kontakt med forældrefuglene.