Sorthovedet Måge

Sorthovedet Måge i Valdemar Slot Sø 07-04-2017. Den yngler sammen med en stor flok hættemåger på en lille ø i søen. Den har et tydeligt sort hoved og er lidt større end hættemågen, som har en mere brunlig mindre "hætte". Den sorthovede måge ses tydeligt midt i billedet samtidigt med de mange hættemåger, som larmer og skriger ubønhørligt.