Silkehejre.

Videoklip fra Cotentin halvøen i Nordfrankrig  ved kysten kaldet Utah Beach efter D-Dag 6. juni 1944, hvor amerikanske marineinfanterister gik i land her. Bag standen ligger naturreservatet  Beauguilliot, hvor mange fuglearter yngler. 

Her har jeg filmet en silkehejre der fisker efter føde i de lave søer og moser på strandengene bag stranden. 

Silkehejren er forøvrigt så småt begyndt at yngle her i Danmark og ses også som trækgæst.

Se og læs i dette link om silkehejren:

http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=82