Hærfugl - Foto- og video serie.

HÆRFUGL (Upupa epops)
 
Jeg har været så heldig at se og filme en sjælden gæst i Danmark - nemlig Hærfuglen.
 
Jeg havde på "nettet" set, at der holdt en sådan sjælden fuglegæst til i Danmark - nærmere betegnet i nogle parcelhus vænger i det nordlige Nyborg/Skaboehuse (Hjortevænget og Grævlingevænget).
Den havde jeg forsøgt at finde og se flere gange i dagene før jul/2014 uden held - Jeg kunne se, at mange andre havde været heldige at se fuglen, som spadserede rundt i vejkanten og på græsplænerne i parcelhushaverne der, hvor den ledete efter larver og andet kryb.
 
Men så juleaftens dag besøgte jeg området igen - solen brød frem mellem regnbygerne og sørme om ikke fuglen spadserede rundt langs vejkanten på Hjortevænget - perfekt!
 
Fuglen er ikke særligt sky og man kan komme den ganske nær (nemt ind på 4-6 meters afstand).
 
Fuglens danske navn er HÆRFUGL (Latin: Upupa Epops). Den har en stor fjertop på hovedet, som den kan slå ud hvis den bliver forskrækket eller måske lidt hidsig. Det har åbenbart givet den dette danske navn.
 
Den er på størrelse med en solsort og lever især i mellem-og sydeuropa og er f.eks. meget almindelig på Mallorca. Men den er at finde over det meste af Europa og også i andre verdensdele. I det nordlige Europa er den en sjælden gæst - der yngler dog 2-7 par i Sverige hvert år og man mener fuglen i løbet af få år måske også vil opholde sig og yngle i Danmark i et fåtalligt antal. Det varmere vejr som generelt har bredt sig nordpå i Europa flytter også fugle og andre dyr med sig (f.eks. sommerfuglen Østlig Takvinge) og altså også Hærfuglen.
 
Den ses hvert år i Danmark nogle få gange - men i år er der set 3-4 individer på Fyn og faktisk er der i øjeblikket 2 hærfugle på Østfyn - Begge fugle er set og fotograferet samtidigt - med den i Nyborg (Hjortevænget) og med en anden ved den offentlige strand på græsarealerne ved Revsøre på Østfyn.
 
Nedenfor kan du se en række fotos og længere nede nogle videoklip med fuglen. 
Der kan man bl.a. se fuglen finde en larve og hakke i den og haps... sluge den.
 
Se det var en dejlig sjælden julegave at få lov til at opleve - og så på selve juleaftensdag!