Stenvendere og Sortgrå Ryler

Denne sjældne vadefugl har tidligere været udbredt i Danmark, men i dag er der kun ca. 40 - 50 ynglende par tilbage. Hvert år ses der nogle få overvintrende fugle på stranden ved Hov Nordstrand på spidsen af Nordlangeland. Fuglen er meget "tillidsfuld" og kan iagtages på få meters afstand. Her i dag den 21-01-2016 så jeg 8 fugle søge føde sammen med 3 sortgrå ryler, som også er ret fåtallig i Danmark. Stenvenderen er lidt større end rylen og har en helt hvid underkrop og er lidt mere "plumb" i faconen. Den sortgrå ryle er mere ensfarvet grå-meleret og har et tyndere og længere spidst næb.