Hellig Ibis

Denne sjældne storkefugl dukkede op på en mark syd for Humble på Sydlangeland i december 2015. Her åd den druknede regnorme fra marken og regnvandssøen her.

Fuglen er antagelig blæst helt herop, da storm og blæst havde hersket i nogle dage. Der er en større bestand af denne art i det sydlige Bretagne i Vestfrankrig. Det er en fugl, som er meget skadelig for den europæiske fauna, da den stammer fra Afrika. arten blev indført i 1975 fra Kenya af en fransk dyrepark, som lod de ca. 20 fugle flyve frit rundt. De spredte sig så i den franske natur og man er nu i gang med at udrydde arten, da den er altædende og tager mange andres æg og unger. I Frankrig har den på den korte tid formeret sig, så der er mange tusind fugle i det vestlige Frankrig.

I Danmark må den helle ikke etablere sig og fuglen her vil antagelig blive skudt eller indfanget. 

Se og læs mere om fuglen i teksterne ovenfor ved de fotos jeg også tog af den.