Sorthovedet Måge.

Sorthovedet Måge i Valdemar Slot Sø 18-04-2015. Den yngler sammen med en stor flok hættemåger på en lille ø i søen. Den har et tydeligt sort hoved og er lidt større end hættemågen, som har en mere brunlig mindre "hætte". Den sorthovede måge ses ca. midt i billedet og de mange hættemåger larmer og skriger ubønhørligt.