Strandskade.

Denne kendte vadefugl er meget karakteristisk ved de danske strande og søer - arten ses i dag også inde midt i landbrugsområderne langt fra kysterne, bare der er en lille sø eller mose nærved.