Rødhals - tillidsfuld og rolig fugl, som dog ikke fjernede sig langt fra tjørnehækkens ly.