Blåhals - En han - Her syngende ved Ballen-Syltemade Å på Sydfyn. Samme fugl som ynglede med en hun i 2019. Foto fra 26-03-2020.