Lille Kobbersneppe

Denne store flotte vadefugl søgte føde på strandengen ved Keldsnor 16-08-2016.