Plettet Træborer (Zeuzera Pyrina)

Denne relativt sjældne, men smukke natsværmer i Danmark, hører som navnet indikerer, til familien træborere. Se også flere fotos af dyret ovenfor i fotoafsnittet.

Den opholdt sig i 3-4 dage på matriklen fra den 9. juli 2016.