Stor Bredpande (Ochlodes Sylvanus). Han - Gudbjerg Skov 09-06-2014.