Stor Bredpande (Ochlodes Sylvanus) Knagelbjerg på Sydfyn 23-06-2016.