Lille Vandsalamander (Lissotriton Vulgaris). En hun har forvildet sig ind min udestue. Den er ligesom hannen farvet orange på maven. Der er adskillige af disse i min have. De overvintrer inde i udhuset og i visne bladbunker og under blomsterkrukker i haven.