Dette er en dammusling, som her rumsterer rundt i mudderet i kanten af Syltemade Å på Sydfyn 22-05-2012. Den "krabbede" rundt om sin egen akse og havde travlt med at filtere føde fra vand og mudder. Fotoet viser at den bevæger sig rundt og slipper luft ud - så at sige.