Sølvhejre

Sølvhejre fisker i Gulstav Mose på Sydlangeland 26-08-2016.