Her er nogle videoklip af Hærfuglen i Nyborg 24. december 2014.
 
Fuglens danske navn er HÆRFUGL (Latin: Upupa Epops). Den har en stor fjertop på hovedet, som den kan slå ud hvis den bliver forskrækket eller måske lidt hidsig. Det har åbenbart givet den dette danske navn.
 
Den er på størrelse med en solsort og lever især i mellem-og sydeuropa og er f.eks. meget almindelig på Mallorca. Men den er at finde over det meste af Europa og også i andre verdensdele. I det nordlige Europa er den en sjælden gæst - der yngler dog 2-7 par i Sverige hvert år og man mener fuglen i løbet af få år måske også vil opholde sig og yngle i Danmark i et fåtalligt antal. Det varmere vejr som generelt har bredt sig nordpå i Europa flytter også fugle og andre dyr med sig (f.eks. sommerfuglen Østlig Takvinge) og altså også Hærfuglen.
 
Den ses hvert år i Danmark nogle få gange - men i år er der set 3-4 individer på Fyn og faktisk er der i øjeblikket (dec. 2014) 2 hærfugle på Østfyn - Begge fugle er set og fotograferet samtidigt - med den i Nyborg (Hjortevænget) og med en anden ved den offentlige strand på græsarealerne ved Revsøre.