Stor Bredpande (Ochlodes Sylvanus). Han - Gudbjerg Skov 02-07-2013.