Pimpinellekøllesværmer (Zygaena Minos). Relativt sjælden natsværmer, der altid flyver om dagen og kun kan leve hvis der er pimpinelleplanter, som larven kan spise og udvikle sig på. Melby Overdrev på nordkysten af Sjælland, er et af de få steder i Danmark denne flotte sværmer kan ses. 21-07-2020.