Stor Bredpande (Ochlodes Sylvanus) Hjulby Mose 03-07-2016.