Stor Bredpande (Ochlodes Sylvanus) Snarup Mose 02-08-2015.