Stor Smutugle (Noctua Pronuba). Når den spreder vingerne og også når den flyver, ses et smukt bredt orange felt med et sort bånd nederst på vingerne. Trunderup 13-07-2015.