Vejhveps (Ubestemt - Pompilidae Indet) Trunderup 29-07-2019. Vejhvepsene på ca. 8-10mm. lever af at fange og æde bestemte typer af edderkopper - primært arter af familien Clubionidae - sækspindere. Byttet anvendes også til at fodre hvepsens larver. Se evt. beskrivelse ved næste foto af vejhvepsen.