Bladhveps (Tenthredo Mesomela) Ikær Mose, Midtfyn 22-06-2017.