Snyltehveps (Pimplinae sp. Arten her er ved at lægge sine æg i hullet itræstammen. Det egnede sted findes ved f.eks. at "danse" sitrende rundt på en gammel træstamme, som her i mosen. Dette spændende insekt, søger under dansen efter borehuller nede i træet hvor larver kan opholde sig. Dernæst borer den sin læggebrod ned og lægger på præcis måde et æg i larven. Imponerende sofistikeret formeringsadfærd. Snarup Mose 27-05-2012.