Efterårs-Mosaikguldsmed (Aeshna Mixta) Han. Gulstav Mose 13-08-2015.