De gamle granitstengærder som ligger spredet ud over hele halvøen Monnet på Tåsinges sydkyst. Her på en diset efterårsdag. Oliekridt. 40x50 cm. Kr. 600,00.